Hizmetler

Sivil Hukuk

Seher Bayram Ali Hukuk Bürosu Medeni Hukukun her alanında kapsamlı hukuk hizmetleri sunmaktadır. Aşağıda detaylı olarak alanları okuyabilirsiniz:

Aile Hukuku

Şeriat Kanunu İle İlgili Hususlar - Boşanma - Çocuk İçin Tazminat - Çocukların Velayeti - Eşlerle İletişim - Ortak Medeni Mülklerin Dağılımı - Aile Konutları - Evlat Edinme - Çocukların Tanınması - Annelik ve Babalık Davaları - Vesayet Davası ve Vasi Tayini - Cinsiyet Kimliğinin Düzeltilmesi

Miras Hukuku

Vasiyetname - Miras kabulü - Redd-i Miras - Miras taleplerinin uzlaştırılması

İş Hukuku

İş kazası - İşten çıkarılma - İşten çıkarılma ve iş kazası sonucu tazminat davası - İdari ve adli makamlarda temsil ile tahakkuk ederek ücret talep etme - Sözleşme - Emekli aylığı çıkarma

Tapu Kadastro

Tapu Kadastro Prosedürü - Tapu Kadastro Davaları

Gayrimenkul - Mülkiyet Hukuku

Dağıtım Yasası - Sivil ve mesleki mülkiyetin kiralanması - Gayrimenkul yasallığı - Mülkün devri - Şehir planlama ihlalleri - Kira ve ortak mülkiyet anlaşmazlıklarında temsil

Trafik kazaları

Trafik kazası sonucu tazminat davası

Mahkeme dışı uyarı belgesi düzenleme

Vekaletname

Tercüme işlemleri

Yunanca, Türkçe, İngilizce

Ceza Hukuku

Seher Bayram Ali Hukuk Bürosu, bir ceza yargılamasının tüm seyrini, sürecin ilk aşamasından sonuna kadar büyük dikkat ve önem ile takip eder, sanığının savunmasını titizlik çizgisinden ödün vermeyerek hazırlar. Müşterilerimizin haklarını Kanunlara ve AİHS’ye (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) uygun olması şartıyla korumak görevimizdir.

İdari Hukuk

Seher Bayram Ali Hukuk Bürosu, sivil vatandaşlar ile devlet veya şirketler ile kamu yönetimi arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda hizmet sunmaktadır. Aşağıda idari hukuk alanında faaliyet gösterdiğimiz davaları bulabilirsiniz:

İdari makamlar huzurunda, uygulanan idari ve para cezalarında temsil

İdari para cezaları

İdari kararı iptal ettirme

Sosyal Güvenlik Sigortaları ile Emekli Maaş ve Sağlık Sigortasını baz alan davalar

Sivil Sorumluluk

İdari veya yürütme yetkilerini kullanan herhangi bir organ, makam veya kişinin, görevini ihmal etmesi sonucunda ortaya çıkan sorunlar

Ticari Hukuk

Seher Bayram Ali Hukuk Bürosu, Ticaret Hukuku çerçevesinde oluşan meselelerin tamamını kapsayan hukuki hizmetler sunmaktadır. Aşağıdaki detaylı bilgilerde de belirtildiği gibi, faaliyet gösterdiğimiz alanlar şunlardır:

Tüm ticari sözleşmelerin şartlarını hazırlamak ve müzakere etmek

Çekler

Her türlü şirketin yasal temsili: [Kollektif ve Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Özel Sermaye Şirketleri, Anonim Şirketler, kooperatifler, dernekler, “sessiz şirketler”, vb.]

Rekabet hukuku

Marka hukuku

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

İcra Hukuku

Seher Bayram Ali Hukuk Bürosu, vadesi geçmiş borçlar kapsamında başlatılan icra sürecini başından sonuna kadar takip edip, müvekkilimizin bulunduğu sıfata göre (gerek alacaklı gerek borçlu kişi) çözümler üretmekte ve hizmetlerini sunmaktadır.

İcra hukuku bazında genel işlemler

Mahkeme dışı anlaşmayı hedefleme

Taşınmazların araştırılması

Taşınır veya taşınmazlara üçüncü şahıs aracılığıyla el koyma (örnek üçüncü şahıs : banka)

Dava açma ve tüm süreçte resmi temsil

İpotek kaydı yaptırma

Sözleşme feshi ve mahkeme dışı uyarı belgesi düzenleme

Özel varlıklara el koyma.

Kiradaki evi iade etme ve süresinde ödenmeyen kira borçlarının ödenmesi emirlerine karşı muhalefet ve askıya alma emri çıkartma

Vadesi geçmiş borçlar ve süresinde ödenmeyen kiralar için ödeme emri ile kiradaki evi geri iade etme emri çıkartma

Haciz raporlarına, banka hesabı ve maaşı ele geçirmelerine muhalefet etmek.

Ödeme emirlerine karşı, muhalefet ve askıya alma emirleri çıkartma

Scroll to Top Skip to content