Υπηρεσιες

Αστικο Δικαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο Σεχέρ Μπαϊράμ Αλή παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Αστικού Δικαίου. Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν τα παρακάτω ζητήματα :

Οικογενειακο Δικαιο

Υποθέσεις που σχετίζονται με τον ιερό νόμο Σαρία – Διαζύγια – Διατροφή παιδιών – Επιμέλεια παιδιών – Επικοινωνία αντιδίκων – Διανομή της κοινής συζυγικής περιουσίας – Οικογενειακή στέγη – Υιοθεσίες – Αναγνωρίσεις τέκνων – Ζητήματα περί πατρότητας και μητρότητας – Σύμφωνα συμβίωσης – Δικαστική Συμπαράσταση – Διόρθωση της ταυτότητας φύλου

Κληρονομικο Δικαιο

Διαθήκες κάθε τύπου – Κληρονομητήριο – Αποδοχή κληρονομιάς – Αποποίηση κληρονομιάς – Διευθετήσεις κληρονομικών διεκδικήσεων

Εργατικο Δικαιο

Εργατικό ατύχημα – Απόλυση – Διεκδίκηση αποζημιώσεων από απολύσεις και εργατικά ατυχήματα – Διεκδίκηση δεδουλευμένων αποδοχών με εκπροσώπηση ενώπιον των διοικητικών και δικαστικών αρχών – Σύναψη συμβάσεων εργασίας – Έκδοση συντάξεων

Εμπραγματο - Ενοχικο Δικαιο (Ακινητα)

Αγωγή Διανομής – Μισθώσεις αστικές και επαγγελματικές – Αγοραπωλησίες και έλεγχος νομιμότητας ακινήτων – Μεταβιβάσεις διατηρητέων – Πολεοδομικές παραβάσεις – Εκπροσώπηση σε μισθωτικές διαφορές και διαφορές συνιδιοκτητών

Κτηματολογιο

Διαδικασία κτηματογράφησης – Αγωγές κτηματολογίου

Τροχαια ατυχηματα

Αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα

Εξωδικα

Πληρεξουσια

Μεταφρασεις

Aπό ελληνική στην αγγλική και τουρκική γλώσσα και αντίστροφα

Ποινικο Δικαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο Σεχέρ Μπαϊράμ Αλή μελετά και διερευνά με μεγάλη προσοχή και αφοσίωση όλη την πορεία μιας ποινικής διαδικασίας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση της υπερασπιστικής γραμμής του κατηγορουμένου από τα πρώιμα στάδια της ποινικής διαδικασίας σε πάσης φύσεως υποθέσεις ποινικού δικαίου με πλήρη νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση, ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα των εντολέων μας σύμφωνα με το Νόμο και την ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου).

Διοικητικο Δικαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο Σεχέρ Μπαϊράμ Αλή αναλαμβάνει υποθέσεις που ανακύπτουν ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος ή ανάμεσα σε εταιρείες και στη Δημόσια Διοίκηση και δη υποθέσεις που αφορούν:

Εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών αρχών για πρόστιμα και επιβολή διοικητικών ποινών

Διαφορές με ασφαλιστικά Ταμεία για συντάξεις και νοσήλια

Διοικητικά πρόστιμα

Αστική Ευθύνη Δημοσίου

Ακυρωτικές διαφορές

Παράλειψη οποιουδήποτε οργάνου, αρχής ή προσώπου που ασκεί διοικητική ή εκτελεστική εξουσία

Εμπορικο Δικαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο Σεχέρ Μπαϊράμ Αλή παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των ζητημάτων που ρυθμίζονται από το Εμπορικό Δίκαιο. Παρακάτω θα δείτε ζητήματα που αφορούν τον τομέα αυτό:

Σύνταξη και διαπραγμάτευση των όρων όλων των εμπορικών συμβάσεων

Σήματα

Νομική εκπροσώπηση κάθε μορφής εταιρειών: Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, Ανώνυμες Εταιρείες, συνεταιρισμοί, σωματεία, αφανείς εταιρείες κλπ.

Δίκαιο του Ανταγωνισμού

Επιταγές

Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Δικαιο Αναγκαστικης Εκτελεσης

Το Δικηγορικό Γραφείο Σεχέρ Μπαϊράμ Αλή αναλαμβάνει τη διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και την επίλυση ζητημάτων κατά τη διαδικασία εκτέλεσης, τόσο από τη πλευρά του δανειστή όσο και από την πλευρά του οφειλέτη. Το εύρος των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:

Καταγγελία της σύμβασης. Σύνταξη και επίδοση εξώδικων δηλώσεων – προσκλήσεων

Στόχευση σε εξωδικαστικό συμβιβασμό

Έρευνες ακίνητης περιουσίας

Εγγραφή υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης

Σύνταξη και εκδίκαση αγωγών

Κατάθεση και επίδοση διαταγής πληρωμής και διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και μισθωμάτων

Κατάσχεση εις χείρας τρίτου και κατασχέσεις κινητής ή ακίνητης περιουσίας

Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων

Άσκηση ανακοπών και αιτήσεων αναστολών κατά διαταγών πληρωμής

Άσκηση ανακοπών κατά εκθέσεων κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας, κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και μισθωμάτων

Άσκηση ανακοπών και αιτήσεων αναστολών κατά διαταγών απόδοσης της χρήσης μισθίου και μισθωμάτων

Ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης

Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο